Outsourcing kadry-płace

Sprawy kadrowe i płacowe są niezwykle ważne w każdej firmie. Trzeba poświęcić im sporo czasu, a do tego zachodzi konieczność korzystania z wykwalifikowanej kadry. Biura księgowe w Bydgoszczy oferują różnorodne usługi, ale to właśnie TAX Edyty Wajer pozwala odciążyć zapracowanych przedsiębiorców. Coraz większa liczba właścicieli firm o różnorodnych profilach, jak i odmiennej wielkości przekonuje się, że powierzenie spraw kadrowo-płacowych w ręce doświadczonego biura rachunkowego, z wykwalifikowaną i doskonale radzącą sobie z takimi sprawami kadrą, pozwala zaoszczędzić sporo czasu, który można wreszcie przeznaczyć na równie ważne, firmowe działania.

Biuro rachunkowe TAX Edyta Wajer proponuje oprócz usług z zasięgu księgowości i rachunkowości także usługi związane z obsługą kadr i płac. Możemy podjąć się naliczania wynagrodzeń pracowników, prowadzenia osobowych teczek, czy też wielu innych zadań powiązanych z administracją płac i kadr. Usługa obsługi płac i funkcji kadrowych przez zewnętrzne firmy lub osoby znajduje coraz więcej zwolenników, zarówno wśród firm z kraju, jak i z zagranicznych większych koncernów.

Naszym zadaniem jest zaproponowanie Państwu zastąpienia lub wspomagania na bieżąco istniejącego działu kadr i płac w Państwa firmie. Terminowość i brak pomyłek przy wypłacaniu wynagrodzeń jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy, w stosunku do swojego pracownika. Jednocześnie pracodawca jest zobligowany do odpowiedniego naliczenia, odprowadzenia podatków i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz opracowania zestawień statystycznych dla GUS, odpowiedniego i poprawnego prowadzenia teczek osobowych, wydawania pracownikom zaświadczeń o zarobkach i czuwania nad wieloma innymi zróżnicowanymi dokumentami. Nasza Firma może wykonać w imieniu Klienta powyższe obowiązki, a podczas wykonywania zlecenia przyjmujemy za nie pełną odpowiedzialność. W ramach outsourcingu proponujemy:

 • projektowanie nowych pomysłów i wdrażanie rozwiązań w systemie wynagrodzeń zmierzających do pełnej optymalizacji kosztów firmy oraz zwiększenie motywacji finansowej osób zatrudnionych,
 • tworzenie wszelkich regulaminów (pracy, wynagrodzeń, płac),
 • udzielanie porad we wszystkich sprawach dotyczących pracowników, wg potrzeb Klienta.

Korzyści ze wspólnej współpracy:

 • możliwość przeniesienia priorytetów przedsiębiorstwa i postawienie na strategie,
 • zredukowanie do minimum kosztów ponoszonych na utrzymywanie działu kadr,
 • wdrożenie nowych, sprawdzonych w praktyce i opłacalnych rozwiązań płacowo-kadrowych,
 • zapewnienie bezwzględnej poufności wynagrodzeń pracowników,
 • gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych personalnych i firmowych,
 • standaryzowanie oraz zweryfikowanie dokumentacji pracowników,
 • gwarantujemy wysoką jakość obsługi oraz bezwzględną zgodność z obowiązującym Prawem Pracy, jak i zasadami ZUS.

Stopień komplikacji w jakim obecnie występuje obsługa kadrowo-płacowa pracowników małych i większych przedsiębiorstw skłania wielu Klientów do powierzenia tej usługi firmie wyspecjalizowanej, która może także działać z zewnątrz. Outsourcing omawianej funkcji w firmie prowadzi do zminimalizowania kosztów, przy równoczesnym podwyższeniu i dbałości o standardy poprawności dokumentacji i rozliczeń z wymienionego zakresu. Usługa Payroll Na obecną chwilę wszystko, co możemy zaliczyć do kategorii „płace-kadry”, a szczególnie usługa „payroll” staje się coraz ważniejsze, a wręcz nieodzowne w prosperowaniu zarówno dużych spółek, jak i małych, lokalnych firm. Częste zmiany w kodeksie pracy i w rozporządzeniach ZUS zmuszają do nieustannego śledzenia przepisów i cyklicznego uaktualniania programów do naliczania wynagrodzeń pracowniczych. Bywają takie sytuacje, gdy administracja płac i kadr ogranicza się jedynie do wyszukiwania zmian i adaptowania się do nich. Znanym rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od ciągłego powiększania działu kadr jest zewnętrzna administracja działu. Ponadto opcja ta zapewnia całkowitą tajność wynagrodzeń i podąża na bieżąco z nurtem zmian w tej dziedzinie. Chcemy zaproponować naszym Klientom usługę kryjącą się pod nazwą „payroll”, a polega ona na całkowitym lub tylko częściowym przejęciu zadań związanych z naliczaniem płac i prowadzeniem działu kadr. Outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem umożliwiającym obniżenie kosztów administrowania przedsiębiorstwa i zapewnia całkowitą poprawność prowadzonej dokumentacji. Outsourcing kadr:

 • prowadzenie dokumentacji,
 • przygotowanie dokumentacji powiązanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie ewidencji: urlopy, zwolnienia, lekarskie i nieobecności,
 • monitorowanie terminów ważności szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
 • sporządzanie zestawień do GUS oraz zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • przejęcie odpowiedzialności firmy wobec organów administracji państwa i współpraca z nimi,
 • przygotowywanie wszystkich raportów kadrowych.

W ramach naszych usług proponujemy dostęp online z wykorzystaniem następujących funkcji:

 • zdalny dostęp do danych w postaci raportowania oraz podglądu,
 • szkolenia w zakresie obsługi i funkcji systemu,
 • dostęp zdalny z funkcją wprowadzania danych do systemu.

Outsourcing płac:

 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
 • wysyłanie oraz sporządzanie informacji podatkowych,
 • tworzenie i wysyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • naliczanie odpowiednich wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Pracy,
 • przygotowywanie pasków wypłat,
 • tworzenie zestawień dla GUS i deklaracji PFRON.

Wszystkie zlecane przez naszych Klientów projekty są realizowane indywidualnie w oparciu o specyfikę danej firmy. Przejęcie przez nas wszelkiej odpowiedzialności za rozliczenia z pracownikami, Urzędami oraz ZUS-em uwolni Państwa od nudnych obowiązków oraz zapewni obniżenie kosztów ponoszonych przez Firmę i zwiększy poufność wszelkich danych. Oprócz zapewnienia odciążenia przy pracy, chętnie służymy Państwu pomocą w dziedzinie doradztwa kadrowego oraz wykonywania zestawień na potrzeby Firmy. Payroll jest optymalnym i polecanym rozwiązaniem z zakresu płace-kadry, które może być z powodzeniem wykorzystane w Państwa przedsiębiorstwie. Naliczanie płac i prowadzenie dokumentów z działu 'kadry' jest naszym zadaniem.