Bieżąca obsługa księgowa

Dobra księgowa w Bydgoszczy? TAX Edyta Wajer! W szerokim zakresie usług można liczyć na bieżącą obsługę księgową, doradztwo ekonomiczne, prowadzenie akt personalnych pracowników zleceniodawcy, a także rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników, raporty menedżerskie, jak i kompleksową obsługę w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.

 

Każde zagadnienie to szeroka paleta usług, które zostają dobrane do branży, wielkości firmy czy indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. TAX Edyta Wajer – wykwalifikowana i posiadająca wieloletnie doświadczenie księgowa z Bydgoszczy, gwarantuje profesjonalne i rzetelne podejście, a także przyjazną atmosferę współpracy.

 

 • Księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym w naszej siedzibie
 • Księgowanie operacji gospodarczych – zdalnie- z wykorzystaniem systemu FK Klienta
 • Sporządzanie ewidencji dla podatku dochodowego i podatku VAT
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7 , PIT-5 , PIT-4R, CIT-2
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych

Prowadzenie akt personalnych pracowników zleceniodawcy i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników (lista płac)

 • Przestrzeganie formalnej zgodności dokumentów personalnych z polskimi przepisami
 • Przestrzeganie formalnej kompletności dokumentacji personalnej
 • Przekazywanie właścicielowi FIRMY ważnych dat/terminów wynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowych
 • Sporządzanie comiesięcznej listy płac zgodnie z informacją ZLECENIODAWCY
 • Przygotowanie przekazów bankowych na wynagrodzenia
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji ZUS , PIT i PEFRON, przygotowanie przekazów bankowych do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11,PIT-8B lub PIT-40)

Doradztwo ekonomiczne

 • Analizy ekonomiczno-finansowe, pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych do banku
 • Biznes plany dla podmiotów gospodarczych
 • Pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych do banku

Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z PFRON

 • rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników
 • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
 • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc

Raporty menedżerskie

 • Raporty menedżerskie to kompleksowa usługa mająca na celu dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Celem usługi jest czuwanie nad działalnością spółki i przekazywanie Zarządowi informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Nasz system informowania, poparty fachową konsultacją, pozwala na:

 • ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, kontrolę płynności finansowej,
 • wczesne ostrzeżenie o mogących się pojawić zagrożeniach w zakresie funkcjonowania lub płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • kontrolę realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa, kontrolę wydatków dokonywanych przez pracowników,
 • kontrolę realizowanej marży (rzeczywistej) na sprzedaży,
 • optymalizację kosztów działalności.

Na raport menedżerski składa się:

 • sprawozdanie finansowe i jego analizy,
 • analiza biznesowa

Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczejPrezentacja podatkowa; Wyprowadzanie zaległości podatkowych; Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych Sporządzanie sprawozdań statystycznych; Inne czynności cywilno-prawne