Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Na stronie internetowej PUP Bydgoszczy (sądzę że innych PUP-ów również)  są już dostępne dokumenty na niskooprocentowaną pożyczkę dla mikro przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia , każdy przedsiębiorca winien złożyć wniosek do właściwego dla siebie PUP.

  • Wartość pożyczki 5 tys. zł
  • pożyczka może zostać umorzona jeśli przedsiębiorca zachowa miejsca pracy przez 3 miesiące lub nie zamknie działalności przez 3 miesiące od jej uzyskania
  • wniosek o umorzenie składać należy po upływie 3 miesięcy
  • przeznaczona jest dla mikro przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób łącznie z sobą - na dzień 29.02.2020 - musi zostać przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
  • samo zatrudnieni wypełniając wniosek w polu stan zatrudnienia wpisują -1
  • wniosek można złożyć elektronicznie, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub E-puap , wszystkie informacje dla przedsiębiorców z Bydgoszczy pod linkiem: https://bydgoszcz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/...

Gdybyście mieli Państwo wątpliwości jak ustalić poziom zatrudnienia poniżej definicja która może pomóc:

Przedsiębiorca może wybrać, czy zalicza się do sektora MŚP, jeśli przekroczył jeden z dwóch pułapów finansowych, przy jednoczesnym spełnieniu limitów w zakresie zatrudnienia.

Liczba zatrudnionych

Jednym z kryteriów przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP, jest więc liczba osób zatrudnionych. Dotyczy ona zarówno osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia oraz sezonowo.

Liczba osób zatrudnionych obejmuje personel. W jego skład, w świetle art. 5 załącznika I do rozporządzenia 651/2014/UE, wchodzą:

  • pracownicy,
  • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
  • właściciele-kierownicy,
  • partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Są też i takie osoby, których nie uwzględnia się w stanie zatrudnienia. Chodzi tu o osoby korzystające z urlopów wychowawczych, w okresie przebywania na tym urlopie. Do zatrudnionych nie wlicza się również osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub na urlopie bezpłatnym (w okresie przebywania na tym urlopie).

pozdrawiamy

Zespół BR TAX - przyłączamy się do akcji którą zainicjowało miasto Kraków - „Nie pozwolę Ci się zamknąć!” - pomagajmy sobie wzajemnie.

Dodano: 2020-04-02