Oferujemy usługi księgowe i rachunkowe w zakresie prowadzenia

ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) od 1000,00 zł
netto + 23%VAT
księgi przychodów i rozchodów od 200,00 zł
netto + 23%VAT
ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT od 100,00 zł
netto + 23%VAT
ewidencji przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego od 150,00 zł
netto + 23%VAT
ewidencji środków trwałych i wyposażenia bezpłatnie!
sporządzania raportów kasowych i magazynowych cena do uzgodnienia
naliczania wynagrodzeń, do 3 pracowników w ramach opłatyza usługi księgowe, powyżej 3 osób 25 zł/os
netto + 23%VAT
w przypadku umów zleceń i o dzieło 15 zł/os
netto + 23%VAT
przygotowania deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych w ramach usługi!
pomoc w rozliczaniu PIT-ów rocznych od 30,00 zł
netto + 23%VAT
przygotowania deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego w ramach usługi!
sporządzania rocznych sprawozdań finansowych cena do uzgodnienia
opracowywania wniosków kredytowych cena do uzgodnienia
dojazd do klienta po odbiór dokumentów bezpłatnie!
pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) od 200,00 zł
netto + 23%VAT
pomoc w założeniu spółki prawa handlowego (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) od 700,00 zł
netto + 23%VAT